Home Ruoka-aineallergia Eliminaatiodieetti – ohjeet toteutukseen vaihe vaiheelta

Eliminaatiodieetti – ohjeet toteutukseen vaihe vaiheelta

by Sara
eliminaatiodieetti.koira.ruoka-allergia

eliminaatiodieetti.koira.ruoka-allergia

Eliminaatiodieetti on ainoa luotettava tapa diagnosoida koiralla ruoka-aineallergia, ja siihen tulisi suhtautua kuin mihin tahansa muuhun lääketieteessä tehtävään kokeeseen. Kyseessä ei ole koiran loppuelämän ruokavalio vaan diagnostinen testi. Jotta tehty testi olisi mahdollisimman luotettava, tulisi se suunnitella ja suorittaa huolellisesti vaihe vaiheelta loppuun saakka. Tässä ohjeessa käydään yksityiskohtaisesti läpi eliminaatiodieetin vaiheet, ja sen avulla jokaisen on mahdollista suorittaa testi luotettavasti koiralleen.

 

Eliminaatiodieetin perusperiaate

 Eliminaatiodieetti koostuu kahdestaosasta: eliminaatiovaiheesta ja altistusvaiheesta.

Eliminaatiovaiheen tarkoituksena on ns. nollata tilanne.  Tämän vaiheen jälkeen koira voi olla oireeton, oireilu on helpottanut osittain tai oireilu ei ole helpottanut lainkaan.

Eliminaatiovaiheen jälkeen seuraa altistusvaihe. Altistusvaiheen tarkoituksena on saada oikea diagnoosi. Ei ole ollenkaan tavatonta, että oireilu on helpottanut eliminaatiovaiheessa, mutta ei ole palannut enää altistusvaiheessa. Tällöin taustalla on ollut todennäköisesti jokin muu tekijä kuin ruoka-allergia.

 

Ennen eliminaatiodieetin aloitusta

 Kirjaa oireet

Ennen eliminaatiodieetin aloitusta tulisi pitää kirjaa koiran oireista ja niiden voimakkuudesta.  Oireita tulisi kirjata ylös muutamasta päivästä viikkoon ennen dieetin aloitusta, ja jatkaa oireiden kirjausta koko testin ajan. Kirjauksia käytetään avuksi tulosten arvioinnissa ja diagnoosin teossa. Mikäli koira saa vahingossa väärää ruokaa eliminaation aikana, kirjataan myös tämä taulukkoon. Ennen eliminaatiodieetin aloitusta on hyvä kirjata ylös kaikki ruoat, herkut, luut yms., joita koira tällä hetkellä syö. Tästä tiedosta on hyötyä altistusvaiheessa.

Kirjaukset on yksinkertaisinta tehdä täyttämällä oiretaulukkoa.

 

Arvioi, onko lisähoidolle tarvetta

 Osalla koirista oireet helpottavat jo dieetin alkuvaiheessa tai ovat lähtökohtaisesti jo lieviä. Näissä tapauksissa ruokavalion vaihdon lisäksi ei muuta hoitoa testin aikana tarvita.

Seuraavissa tapauksissa ennen eliminaatiodieetin aloitusta (tai sen aikana) suosittelen lisähoitoa:

 • Koiralla on lääkehoitoa vaativa hiiva- tai bakteeritulehdus, esimerkiksi korvatulehdus, tassutulehdus tai furunkuloosi. Tulehdukset on hoidettava, koska ne aiheuttavat epämukavuuden tunnetta eläimelle ja pitkittyessään voivat johtaa palautumattomiin muutoksiin. Eliminaatiodieetin kannalta aktiiviset tulehdukset ovat myös ongelmallisia, koska ne voivat vaikuttaa tulosten arviontiin, ja pahimmassa tapauksessa testistä saadaan väärä tulos. Aihetta on käsitelty lisää artikkelin lopussa kohdassa Testin tulosten arviointi.
 • Koiralla on kohtalaiset tai voimakkaat oireet, jotka heikentävät elämänlaatua. Mikäli koiralla on ruoka-allergia, voi oireiden häviämiseen kulua aikaa jopa kaksi kuukautta. On myös mahdollista, etteivät oireet poistu koko testin aikana, koska koiralla ei ole ruoka-aineallergiaa. Mikäli oireilu vaikuttaa merkittävästi koiran hyvinvointiin, tulisi oloa helpottaa lääkitysten avulla vaarantamatta kuitenkaan eliminaatiodieetin onnistumista.

 

Eliminaatiovaihe

 Mitä koiralle syötetään eliminaatiovaiheen aikana?

Koiran omistajille markkinoidaan kymmeniä eri ruokia allergiaruokina tai eliminaatiodieettiin soveltuvina. Voit lukea aiheesta artikkelistani Miten valita oikea ruoka eliminaatiodieettiin – eri vaihtoehdot vertailussa.

Eliminaatiovaiheen aikana koira saa syödä vain eliminaatioon valittua ruokaa ja juoda vettä. Koiralle ei saa siis antaa mitään lisäravinteita, öljyjä, luita, dental sticksejä, herkkuja, yms. Koiran hampaiden harjauksessa ei tule käyttää hammastahnaa, vaan hampaat pestään eliminaation aikana pelkällä vedellä.

Koira ei saa myöskään syödä ulkoa mitään esimerkiksi jäniksen papanoita. Mikäli koiralla on tapana ulkoillessa syödä ”kaikki eteen tuleva”, on eliminaation aikana suositeltava käyttää kuonokoppaa, jos muulla tavoin ei ole mahdollista estää ulkona syömistä. Kuonokopan on oltava ehdottomasti sellainen, jota käytettäessä koira pystyy läähättämään normaalisti. Muun muassa eläinlääkäriasemilla käytössä olevia kuonon sulkevia kuonokoppia ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Perusperiaatteena on siis, että koiran suusta saa eliminaation aikana mennä sisään vain valittu ruoka ja vesi. Ainoa poikkeus tähän ovat lääkkeet. Koiralle saa syöttää sen tarvitsemia lääkkeitä eliminaation aikana. Kiinnitä kuitenkin huomiota, ettei lääkkeissä ole mukana makuaineita, joille herkimmät voivat reagoida. Mikäli koiralla on käytössä makutabletti, on suositeltavaa vaihtaa lääke rinnakkaisvalmisteeseen.

 

Eliminaatiovaiheen aloitus

 Valittuun ruokaan siirrytään vähitellen noin viikon kuluessa alla olevan ohjeen mukaisesti.

Päivät 1 ja 2

 • koiralle annetaan 1/4 ruoan kokonaismäärästä eliminaatioon valittua ruokaa ja loput koiran vanhaa ruokaa

Päivät 3 ja 4

 • koiralle annetaan puolet ruoan kokonaismäärästä eliminaatioon valittua ruokaa ja puolet vanhaa ruokaa

Päivät 5 ja 6

 • koiralle annetaan 3/4 ruoan kokonaismäärästä eliminaatioon valittua ruokaa ja loput koiran vanhaa ruokaa

Päivä 7 ja siitä eteenpäin

 • koiralle annetaan vain eliminaatioon valittua ruokaa

 

Eliminaatiovaiheen kesto

Eliminaatiovaihe kestään vähintään 8 viikkoa. Viikkoja lähdetään laskemaan siitä, kun koira on saanut vain eliminaatioon valittua ruokaa. Kahdeksan viikkoa riittää suurimmalle osalle koirista poistamaan väärästä ruokavaliosta aiheutuneet oireet. Joissain tapauksissa eliminaatiojaksoa voidaan jatkaa vielä pidempään. Tästä lisää kappaleessa Miksi koiran oireilu ei ole helpottanut.

 

Väliarviointi

 Kun eliminaatiovaihetta on takana vähintään 8 viikkoa, voidaan tehdä tulosten ensimmäinen arviointi. Tulosten arvioinnissa käytetään apuna oiretaulukkoa.

Arviointi voidaan tehdä alla olevan ohjeen mukaan, jos koira ei ole tarvinnut hoitoa eliminaation aikana, eli ainoa muutos on ollut ruokavalion vaihtuminen. Väliarvioinnissa halutaan tietää, onko oireilussa tapahtunut muutosta. Tällöin verrataan oireita ennen eliminaation alkua ja oireita, kun eliminaatiovaihetta on takana vähintään 8 viikkoa.

 • Koira on oireeton –> siirry kohtaan Altistusvaihe
 • Koiran oireilu on vähentynyt, mutta ei ole loppunut kokonaan –> siirry kohtaan Altistusvaihe
 • Koiran oireilussa ei ole tapahtunut muutosta –> siirry kohtaan Miksi koiran oireilu ei ole helpottanut?

Jos koiraa on lääkitty eliminaationvaiheen aikana, keskustele hoitaneen eläinlääkärin kanssa, miten ja missä vaiheessa arviointi tehdään.

 

Miksi koiran oireilu ei ole helpottanut

Mikäli koiran oireilussa ei ole tapahtunut muutosta eliminaation aikana, on syy tähän todennäköisesti jokin seuraavista:

 1. Koiralla ei ole ruoka-aineallergiaa. Tämä on todennäköisin syy siihen, etteivät koiran oireet helpottaneet. Esimerkiksi atopia on selkeästi yleisempi allergiaperäisten iho-oireiden aiheuttaja kuin ruoka-aineallergia. Koiran oireiden taustalla on siis jokin muu sairaus tai ongelma. Tässä tapauksessa eliminaatiota ei ole tarvetta enää jatkaa ja siirrytään jatkotutkimuksiin ja/tai -hoitoihin.
 2. Koiralla on ruoka-aineallergia ja jokin toinen sairaus, joka aiheuttaa vastaavia oireita. Tällöin iho-oireissa ei havaita paranemista ennen kuin toinenkin sairaus on saatu hallintaan.
 3. Eliminaatioon valittu ruoka on väärä. Kuten artikkelista Miten valita oikea ruoka eliminaatiodieettiin – eri vaihtoehdot vertailussa käy ilmi, ei ruoan valitseminen eliminaatiovaiheeseen ole täysin yksiselitteistä. On siis mahdollista, että koira on allerginen eliminaatioon valitulle ruoalle. Mikäli tätä epäillään, tulee eliminaatiovaihe tehdä uudestaan alusta alkaen käyttäen eri ruokaa.
 4. Koiralla on hoitamattomia tulehduksia eli joko hiiva- ja/tai bakteeritulehduksia. Tulehdukset itsessään voivat ylläpitää oireilua, joten ne tulee hoitaa. Älä kuitenkaan keskeytä eliminaatiota eli jatka edelleen eliminaatioruoan syöttämistä kuten aiemmin. Kun tulehdukset on hoidettu, voidaan arviointi tehdä uudelleen. Arvioinnin ajankohta määräytyy sen mukaan, mikä lääkitys koiralla on ollut.
 5. Eliminaatiojakso on ollut liian lyhyt. Suurimmalla osalla koirista oireet häviävät 8 viikon aikana. On kuitenkin todettu, että joskus oireiden poistumiseen voi mennä jopa 9-10 viikkoa. Eliminaatiota voidaan jatkaa vielä kaksi viikkoa, jos epäily ruoka-aineallergiasta on vahva.
 6. Koira on päässyt syömään eliminaation aikana toistuvasti dieettiin kuulumatonta ruokaa. Tässä tapauksessa estetään väärän ruoan syöminen ja aloitetaan eliminaatiovaihe alusta.

 

Muuta huomioitavaa

Mikäli menet eläinlääkärille jatkotutkimuksiin, jatka eliminaatiovaihetta käyntiin saakka. Koiran hyvinvoinnin ja eliminaation turhan pitkittämisen vuoksi suositellaan aika varaamaan mahdollisimman pian.

 

Altistusvaihe

Altistusvaihe tehdään koirille, joiden oireilu on helpottanut täysin tai osittain. Oiretaulukon täyttämistä jatketaan myös altistusvaiheen aikana, jotta muutos oireilussa on helpompi havaita.

Altistusvaiheessa palautetaan ruokavalioon kaikki ne ruoat, joita koira on syönyt oireilun aikana.  On tärkeää palauttaa sama ruoka, mutta myös kaikki herkut, luut, lisäravinteet yms. Jos eliminaatiota varten vaihdettiin lääkitys makuaineettomaan tablettiin, vaihdetaan takaisin makutablettiin. Mikäli kaikkia ruokia ja herkkuja ei muisteta palauttaa, on mahdollista, että oireet eivät palaa, ja tästä syystä voidaan päätyä virhediagnoosiin.

Ruokavalioon palautettuja ruokia, herkkuja, lisiä jne. annetaan kaikkia päivittäin, kunnes huomataan oireilun palautuvan tai voimistuvan. Suurimmalla osalla koirista oireet palaavat 1-3 päivän kuluessa.  Oireet voivat tulla myös nopeammin tai hitaammin. Mikäli koiralla on ruoka-aineallergia, tulisi oireiden palata kahdessa viikossa. Altistus lopetetaan ja palataan takaisin eliminaatioruokaan, jos huomataan oireilun alkavan tai voimistuvan.

 

Testin tulosten arviointi

 • Koiran oireet helpottuivat täysin eliminaatiolla JA oireet palasivat altistusvaiheessa –> koiralla on ruoka-aineallergia. Tutustu seuraavaksi artikkeliin Eliminaatiodieetin jälkeen – ohjeet sopivan ruokavalion löytämiseen.
 • Koiran oireet helpottuivat osittain eliminaatiolla JA oireet voimistuivat altistusvaiheessa –> koiralla on ruoka-aineallergia ja jokin toinen oireita aiheuttava sairaus tai ongelma. Ruoka-aineallergian osalta jatko-ohjeet löydät artikkelista Eliminaatiodieetin jälkeen – ohjeet sopivan ruokavalion löytämiseen.
 • Koiran oireet helpottuivat täysin eliminaatiolla, MUTTA eivät palanneet kahdessa viikossa –> todennäköisesti koiralla ei ole ruoka-aineallergiaa, ja oireet ovat helpottaneet jostakin muusta syystä. Mieti kuitenkin vielä kerran, oletko muistanut antaa altistusvaiheessa kaikkia niitä ruokia, joita koira on aikaisemmin oireilevana syönyt tai onko eliminaation aikana tapahtunut merkittävä muutos parempaan esimerkiksi ruoan laadussa.
 • Koiran oireet helpottivat osittain eliminaatiolla, MUTTA eivät pahentuneet kahdessa viikossa –> koiralla ei todennäköisesti ole ruoka-aineallergiaa, vaan jokin toinen oireita aiheuttava sairaus tai ongelma. Mieti kuitenkin vielä kerran, oletko muistanut antaa altistusvaiheessa kaikkia niitä ruokia mitä koira on aikaisemmin oireilevana syönyt tai onko eliminaation aikana tapahtunut merkittävä muutos esimerkiksi ruoan laadussa.

Lue lisää aiheesta koiran ruoka-aineallergia artikkelista Onko koirallani ruoka-aineallergia? Oireet ja yleisemmät allergian aiheuttajat.

 

Lähteet:

Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Small Animal Dermatology . 7. p. Sauders Elsevier, Missouri 2013.

Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Veterinary Allergy. 1. p. John Wiley & Sons, West Sussex 2014.

Neuber A, Nuttall T. Diagnostic Techniques in Veterinary Dermatology. 1. p. John Wiley & Sons, West Sussex 2017. 

Griffin CE. Food Allergy and Diet Trials. European School for Advanced Veterinary Studies Dermatology 1 -kurssin oppimateriaali 2015

 

 

Jaa

Tutustu myös seuraaviin artikkeleihin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Sulje