Home Koiran korvatulehdus Koiran korvatulehdus – miksi koira saa korvatulehduksen?

Koiran korvatulehdus – miksi koira saa korvatulehduksen?

by Sara
Eläinlääkäri tutkii koiran korvaa

Eläinlääkäri tutkii koiran korvaa

 

Terve korva ei kutise, ei punoita eikä ”likaannu”. Terve korva ei myöskään tarvitse minkäänlaista hoitoa, joten esimerkiksi säännölliset puhdistukset eivät ole tarpeen. Korvia toki tulee hoitaa, mikäli koiralla esiintyy korvatulehduksia tai muita korvaongelmia. 

Koiran korvatulehdukseen saa yleensä eläinlääkäriltä hoidoksi korvanpuhdisteen ja lääketipan. Tulehdus usein paraneekin tällä hoidolla hyvin. Tämä hoito ei kuitenkaan yksinään riitä, mikäli koiralla on toistuvia korvatulehduksia (= yli yksi korvatulehdus vuodessa) tai pitkittynyt korvatulehdus (= korvatulehdus on kestänyt yli kuukauden). Tässä artikkelissa käydään läpi, miksi koira saa korvatulehduksen ja mitkä seikat tulee ottaa huomioon, jotta korvatulehdukset eivät uusiudu tai huonosti paraneva tulehdus saadaan hallintaan.

 

Tavoitteena elämä ilman korvatulehduksia ja niiden aiheuttamaa kipua

Korvatulehduksista kärsivien koirien kohdalla tavoite on, että toistuvat korvatulehdukset saadaan loppumaan tai pitkittynyt korvatulehdus paranemaan. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, on jokaiselle koiralle tehtävä yksilöllinen tilanteen kartoitus. 

Koiran korvatulehduksen syntyyn vaikuttavat tekijät on jaettu neljään ryhmään. Käytännössä kartoitus tarkoittaa, että jokaisen yksilön kohdalla jokainen näistä neljästä ryhmästä käydään läpi järjestelmällisesti, ja selvitetään, mitkä tekijät kussakin ryhmässä ovat juuri tämän yksilön kohdalla korvatulehduksen taustasyitä. Onnistuneeseen lopputulokseen päästään, kun otetaan huomioon kaikki ryhmät. 

 

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää 

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää ovat: 

  1. Ensisijaiset syyt
  2. Toissijaiset syyt
  3. Altistavat tekijät
  4. Ylläpitävät tekijät

Jotta nämä neljä ryhmää ja niiden merkitys korvatulehduksen synnyssä on helpompi hahmottaa, vertaan korvatulehdusta vesivahinkoon.  Tämän osuuden jälkeen käyn yksitellen läpi jokaisen ryhmän. 

 

Korvatulehduksessa ensisijaisella syyllä (1) tarkoitetaan taustasairautta, joka aiheuttaa korvatulehduksen. Vesivahingossa ensisijainen syy on vuotava putki. Toissijaisella syyllä (2) tarkoitetaan seurausta eli näkyvää osaa. Korvatulehduksessa näkyvä osa on itse tulehdus eli korvassa olevat hiivat ja bakteerit. Vesivahingossa näkyvä osa on lattialle vuotanut vesi.

Jos haluamme hoitaa vesivahingon, tulee meidän etsiä vuotokohta putkesta ja tämän jälkeen tukkia se. Sama pätee korvatulehduksessa.  Meidän tulee selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen, ja hoitaa se. Mikäli korvatulehduksen ensisijaista syytä ei selvitetä, on se sama kuin jättäisimme rikkoutuneen putken tihkuttamaan ja pyyhkisimme vain lattialle valuneen veden pois uudestaan ja uudestaan. Toki lattialle vuotanut vesi on pyyhittävä, kuten on hoidettava hiivat ja bakteeritkin. Hiivat ja bakteerit tulevat kuitenkin takaisin, jos ensisijaista syytä ei hoideta. 

Altistavilla tekijöillä (3) tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi korvakäytävässä olevan ilman kosteuteen. Altistavia tekijöitä voisi verrata vesivahingossa putkissa olevaan vedenpaineeseen. Mikäli vesiputki on ehjä, ei korkea vedenpaine ole ongelma. Jos taas putkessa on vuoto eli ensisijainen ongelma, korkea vedenpaine vain pahentaa tilannetta. Sama pätee korvassa. Ei terveeseen korvaan tule korvatulehdusta uimisesta tai hieman normaalia tuuheammasta korvakarvoituksesta (mm. uiminen ja runsas korvakarvoitus ovat altistavia tekijöitä). Tilanne on kuitenkin eri, jos taustalla on jokin ensisijainen sairaus. Tällöin esimerkiksi uiminen voi olla ns. viimeinen niitti, ja tämän seurauksena korva tulehtuu. 

Ylläpitävillä tekijöillä (4) tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Niitä voisi verrata itse taloon, jossa vesivahinko tapahtuu. Jos vesivahinko on pieni ja vuotanut vesi saadaan tehokkaasti siivottua sekä putki korjattua, ei vahinkoa talolle tule. Mikäli vuoto kuitenkin jatkuu, eikä vuotanutta vettä siivota pois, niin lopulta talo mätänee ja romahtaa. Tässä vaiheessa ei enää auta putken korjaaminen tai tehokas siivous, kun rakenteet ovat jo tuhoutuneet. 

Sama pätee korvassa. Toistuvat tai pitkittyneet korvatulehdukset muuttavat korvan rakennetta ja toimintaa. Lievimmät muutokset voivat olla palautuvia, ja tiettyyn pisteeseen saakka aggressiivisella hoidolla ja lääkityksellä tilanne saadaan pysymään hallinnassa. Lopulta kuitenkin korvalle käy samoin kuin talolle, jonka vesivahinkoa ei hoidettu. 

 

1. Ensisijaiset syyt eli taustasairaudet

Koiran korvatulehduksen taustalla on aina jokin muu sairaus tai syy. Tämä tarkoittaa, ettei korvatulehdus synny tyhjästä. Ensimmäinen tehtävä on selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen. Yleisin syy siihen, että koiralla on jatkuvia korvatulehduksia, on ettei ensisijaista syytä olla saatu selville tai sen hoidossa ei olla onnistuttu. Toki jos koiralla on elämänsä ensimmäinen korvatulehdus, joka vastaa hoitoon hyvin, ei ole tarvetta vielä aloittaa taustasyyn selvittämistä. Korvatulehduksen ensisijaiset syyt on lueteltu taulukossa 1. 

 

Tyypilliset syyt nuoren koiran korvatulehdukseen

Yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat koiralle korvatulehdusta, ovat yliherkkyyssairaudet atopia ja ruoka-aineallergia. Nämä voivat olla taustasyynä missä tahansa iässä alkaville korvaongelmille. Usein kuitenkin atopiaa tai/ja ruoka-aineallergiaa sairastavilla koirilla korvaoireet ovat alkaneet jo nuorena. Voit lukea yliherkkyyssairauksista lisää artikkelista Koiralla hiivaa, toistuvia iho-, tassu- tai korvaongelmia – taustalla epäsopiva ruoka, allergia vai atopia? Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita sairauksia, jotka voivat olla ongelman taustalla. 

Nuoren koiran korvatulehduksen kohdalla kannattaa atopian ja ruoka-aineallergian lisäksi pitää mielessä erityisesti ulkoloisten (mm. korvapunkki) aiheuttamat korvaongelmat ja keratinisaatiohäiriöt. Aivan pienen pennun korvatulehduksen aiheuttaja voi olla harvinainen juveniili selluliitti

 

Koiran ja kissan korvapunkki

Korvapunkki mikroskoopilla katsottuna. 

 

Tyypilliset syyt keski-ikäisen ja vanhan koiran korvatulehduksiin

Jos koira saa keski-iässä tai vanhempana elämänsä ensimmäisen korvatulehduksen, systeemisairaudet (=koko elimistöön vaikuttavat sairaudet) on hyvä pitää mielessä. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta on systeemisairaus, joka voi aiheuttaa koiralle korvatulehdusta. Yliherkkyyssairaudet taustasyynä ovat edelleen mahdollisia ja nämä tulee erityisesti ottaa huomioon, jos koiralla on ollut elämän aikana muita iho-ongelmia.

Korvan kasvaimia tavataan yleisimmin vanhemmilla koirilla. Epäilyksen kasvaimesta voi herättää toispuolinen korvatulehdus vanhalla koiralla, jolla ei ole aikaisemmin ollut korvaongelmia. Tyypillisesti näillä koirilla korvatulehdus vastaa normaalia huonommin lääkehoitoon ja tulehdus uusiutuu nopeasti. 

 

Muita syitä koiran korvatulehdukselle

Autoimmuunisairaudetja immuunivälitteiset sairaudet voivat aiheuttaa korvatulehduksen koiran iästä riippumatta. Tyypillistä näille sairauksille ovat usein oireiden nopea eteneminen ja oireiden rajuus. Korvaan päätynyt vierasesine (esim. kasvin osa) voi aiheuttaa myös korvaoireita kaiken ikäisille koirille. Vierasesine korvassa aiheuttaa yleensä äkillisesti alkaneet, toispuoleiset ja kivuliaat korvaoireet. 

 

Koiran korvassa vierasesine

Kasvin osa muuten normaalissa korvakäytävässä. Vierasesine on turvallisinta poistaa korvasta video-otoskopian avulla. Katso video korvatähystyksestä eli video-otoskopiasta.

 

Taulukko 1. Ensisijaiset syyt. Vaikka koiralla olisi jokin mainituista sairauksista, ei se suoraan tarkoita, että koiralla on myös korvatulehduksia. Joskus taas korvatulehdus voi olla ainoa havaittu oire sairaudesta.

 

Allergiset sairaudet

– Allergiset sairaudet ovat kaikkein yleisin syy koiran korvatulehdukseen.

– Yleisimmät korvaongelmia aiheuttavat allergiset sairaudet ovat ruoka-aineallergia ja atopia. Korvatulehdus voi olla myös atopian ainoa oire, eli koiralla ei ole mitään muita atopian oireita/iho-ongelmia.  Lue lisää artikkelista Koiralla hiivaa, toistuvia iho-, tassu- tai korvaongelmia – taustalla epäsopiva ruoka, allergia vai atopia?

– Allergisia sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehdusta ovat myös kontaktiallergia ja kirppuallergia. Korvatulehduksen aiheuttava kontaktiallergia on yleensä seurausta jostakin korvapuhdisteesta tai -lääkkeestä. Kontaktiallergia on harvinainen, kuten myös kirppuallergia Suomessa.

Ulkoloiset

Korvapunkit ovat yleisiä korvatulehduksen aiheuttajia kissoilla, koirilla taas suhteessa harvinaisempia. Yleensä korvapunkkitartunnan oireeksi kuvataan suuri määrä tummaa kahvinporoilta näyttävää eritettä. Tämä oire on tyypillinen kissoilla. Koirilla on harvemmin kahvinporoilta näyttävää eritettä, koska koirien tartunnassa punkkimäärä on yleensä merkittävästi vähäisempi. Vähäinen määrä eritettä ei kuitenkaan tarkoita vähäisempää määrää oireita. On todettu, että jopa kolme punkkia korvakäytävässä voivat aiheuttaa koiralle oireilua.

– Sikaripunkki, kapi sekä Trobiculidae– ja Leeuwenhoekiidae-punkit (harvest mites, sadonkorjuupunkki) ovat mahdollisia, mutta harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Vierasesine

– Korvakäytävään kuulumaton vierasesine tai -aine voi aiheuttaa korvatulehduksen. Yleisimmät vierasesineet korvassa ovat mm. kasvin osat, irronneet karvat tai lika.

Endokrinologiset sairaudet eli hormoneja tuottavien elinten sairaudet

– Cushingin oireyhtymä, kilpirauhasen vajaatoiminta ja sukuhormoneihin liittyvät sairaudet (esim. kiveskasvain) voivat aiheuttaa korvatulehdusta. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Autoimmuunisairaudet ja immuunivälitteiset sairaudet

– Immuunivälitteisiä sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen ovat vaskuliitti eli verisuonitulehdus sekä erythema multiforme. Immuunivälitteiset lääkereaktiot voivat aiheuttaa myös korvatulehduksen. Immuunivälitteiset sairaudet ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

– Autoimmuunisairaudet, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen on Bollous pemphigoid, Epidermolysis bullosaLupus erythematosus ja pemphigus foliaceous. Nämä ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Keratinisaatiohäiriöt eli sairaudet, jotka aiheuttavat häiriötä ihon sarveistumisessa

Sebaceous adenitis eli tutummin SA-tauti, primary idiopathic seborrhea, Vitamin A-responsive dermatosis, Zinc-responsive dermatosis ja Lipid-responsive seborrheavoivat aiheuttaa korvatulehdusta.

Glandulaariset sairaudet eli rauhasiin liittyvät sairaudet

– korvaeritteen määrän ja laadun muutokset

– talirauhasten liika- tai vajaakasvu

Mikro-organismit

– sienet (harvinaisia Suomessa, ei lähdettä)

Virukset

– penikkatauti, ei tavata lähes lainkaan suomessa

Muut sairaudet

auricular chondritis, Eosinophilic granuloma complex, Idiopathic inflammatory/hyperplastic otitis of cocker spaniel, juvenile cellulitis

 

2. Toissijaiset syyt: tulehduksen näkyvä osa eli hiiva ja bakteerit 

Toissijaisella syyllä tarkoitetaan hiivaa ja bakteereita. Eläinlääkäri ottaa topsy-puikolla näytteen koiran korvasta, värjää sen ja tutkii mikroskoopilla. Tulokseksi yleisimmin saadaan, että koiralla on korvissa hiivaa, bakteereita tai molempia.  

 

Toissijaiset syyt aiheuttavat korvatulehduksen oireet

Toissijaiset syyt ovat korvatulehduksen näkyvä osa. Hiivan ja bakteereiden lisääntynyt määrä saa aikaan korvan erittämisen, punoituksen ja kutinan. Näiden seurauksena koira raapii korvaa, joka on yleinen syy tuoda koira eläinlääkäriin. Eläinlääkärikäynniltä koira saa mukaansa puhdisteen ja lääketipan korviin. Tällä hoidolla saadaan usein oireet helpottumaan ja bakteerit/hiivat häädettyä korvasta. 

 

Hiiva ja bakteerit eivät tartu

Hiivan ja bakteerien määrän lisääntyminen korvassa on seurausta ensisijaisen syyn aiheuttamasta inflammatiosta.  Määrän lisääntyminen aiheuttaa korvatulehduksen. Hiiva ja bakteerit eivät saa aikaan yksinään sairautta terveessä korvassa. Koiran korvatulehdus ei siis tartu (poikkeuksena korvapunkkitartunta). 

 

3. Koiran korvatulehduksen altistavat tekijät

Altistavat tekijät edistävät korvatulehduksen syntyä, mutta ne eivät yksinään pysty aiheuttamaan korvatulehdusta. Altistavat tekijät on lueteltu taulukossa 3. Ne eivät pelkästään edistä korvatulehduksen syntyä vaan voivat myös vaikeuttaa sen paranemista. Altistavat tekijät on tärkeä ottaa huomioon kartoituksessa ja mahdollisuuksien mukaan myös hoitaa niitä, mutta yksinään näiden tekijöiden hoito harvoin tuottaa onnistunutta lopputulosta. 

 

Roikkuvilla korvanlehdellä ajateltua vähemmän merkitystä korvatulehduksen synnyssä

Korvan rakenteeseen liittyviä altistavia tekijöitä ovat korvanlehden muoto ja asento, korvanlehden ja korvakäytävän runsas karvoitus, korvakäytävän rakenteellinen ahtaus ja lisääntynyt rauhasten määrä korvakäytävässä. Kuten aiemmin on tullut ilmi, mikään näistä seikoista yksinään ei aiheuta korvatulehdusta. Eihän esimerkiksi jokaisella koiralla, jolla on rakenteellisesti roikkuvat korvat, ole korvatulehduksia. Samoin runsas korvakarvoitus ei aiheuta yksinään koiralle korvatulehdusta.

 

Koiran luppakorvat altistavat korvatulehdukselle

Roikkuvat korvanlehdet ovat korvatulehduksen altistava tekijä, mutta yksinään ne eivät saa aikaan koiralle korvatulehdusta. 

 

Koiran roikkuvat korvat altistavat korvatulehdukselle

”Kirjekuorikorvanlehti” sulkee korvakäytävän ja edesauttaa kosteuden kohoamista.

 

Koiran korvakarvat altistavat korvatulehduksille

Runsas karvoitus korvanlehdessä ja korvakäytävän suulla. 

 

Karvoja koiran korvassa

Korvakäytävässä normaalia enemmän karvoitusta. 

 

Koiran ahdas korvakäytävä altistaa korvatulehdukselle

Rakenteellisesti ahdas korvakäytävä. Kuvassa olevan katetrin halkaisija on 1,3 mm. 

 

Runsas uiminen, liiallinen vesipohjaisten korvapuhdisteiden ja -lääkkeiden käyttö lisäävät korvakäytävien kosteutta. Lisääntyneen kosteuden seurauksena korvakäytävän iho alkaa maseroitua. Maseroituminen tarkoittaa ihon pehmenemistä sekä vettymistä, ja se altistaa korvatulehdukselle. 

 

Korvakäytävän kasvain voi olla altistava tekijä tai ensisijainen syy

Korvakäytävän hyvälaatuiset kasvaimet ovat altistavia tekijöitä. Kasvainten ollessa pieniä ne eivät yksinään aiheuta korvatulehdusta. Hyvälaatuisten kasvainten suurentuessa jossakin vaiheessa ylitetään kriittinen piste. Tällöin kasvain mm. muuttaa korvan mikroympäristöä (esim. kosteutta). Hyvälaatuinen kasvain muuttuu altistavasta tekijästä ensisijaiseksi tekijäksi, jolloin se yksinään voi aiheuttaa korvatulehduksen. Pahalaatuiset kasvaimet voivat olla ensisijaisia tekijöitä. Tällöin ne aiheuttavat korvatulehduksen jo sairauden alkuvaiheessa, vaikka olisivat kooltaan vielä pieniä.

 

Korvien hoitaminen voi altistaa korvatulehdukselle

Korvien ja korvatulehduksen hoitaminen voi toimia altistavana tekijänä. Korvalääkkeet ja -puhdisteet voivat hoidon sijaan ärsyttää korvaa. Tämän vuoksi korvalääke ja -puhdiste tulee valita yksilöllisesti tilanteen mukaan. Altistavia tekijöitä ovat siis liiallinen puhdisteiden ja lääkkeiden käyttö mutta myös liian kovakourainen hoitaminen. Esimerkiksi toistuvat antibioottihoidot muuttavat korvan bakteeristoa ja altistavat antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen syntyä.

 

Taulukko 2. Altistavat tekijät

Rakenne

– karvaiset korvakäytävät

– runsaasti karvoja korvanlehden alapuolella

– roikkuvat korvanlehdet

– kapeat korvakäytävät

– uiminen

– kuuma ja kostea ilma

– liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

Lisääntynyt kosteus

– uiminen

– kuuma ja kostea ilma

– liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

Korvakäytävää ahtauttavat sairaudet

– hyvä- ja pahalaatuiset kasvaimet

Systeemisairaudet

– yleiskuntoa ja elimistön puolustusvastetta heikentävät sairaudet

Hoidon aiheuttamat

– trauma liian rajusta puhdistamisesta

– antibioottien liiallinen käyttö

 

4. Koiran korvatulehduksen ylläpitävät tekijät

Ylläpitävillä tekijöillä tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Ne ovat yleensä korvatulehduksen uusiutumisen syy, vaikka taustasairaus (ensisijainen syy) on hoidossa ja itse tulehduskin (toissijainen syy) on saatu kuriin. Ylläpitävät tekijät voivat olla myös syy siihen, miksi itse tulehdusta ei saada hallintaan ja korvatulehduksen hoito epäonnistuu. Ylläpitävät tekijät on lueteltu taulukossa 4.

 

Krooninen korvatulehdus saa aikaan merkittäviä muutoksia korvan rakenteessa ja toiminnassa

Tulehduksen seurauksena korvakäytävään tulee turvotusta ja korvakäytävän pinnan solujen määrä lisääntyy. Korvakäytävä alkaa ahtautua ja pinta poimuuntua. Muutoksia tapahtuu myös korvakäytävän tali- ja korvavaharauhasissa. Aluksi muutoksia tapahtuu talirauhasissa, mutta tilanteen pitkittyessä erityisesti korvavaharauhaset alkavat kasvaa. Rauhasten koon kasvu edelleen ahtauttaa korvakäytävää. 

Normaalisti pääosa korvaeritteestä on talirauhasten erittämää rasvaista eritettä. Tämä rasvainen erite on tärkeää korvan normaalille toiminnalle. Tulehduksen pitkittyessä korvavaharauhaset eivät ainoastaan kasva kokoa, mutta myös niistä tulevan eritteen määrä kasvaa. Korvavaharauhasten erite on vesipitoisempaa, eli korvaeritteen vesipitoisuus kohoaa ja rasvapitoisuus laskee. Korvakäytävän ahtautuminen ja eritteen muuttuminen vesipitoisemmaksi saavat aikaan korvakäytävän kosteuden kohoamisen. Ahtautuminen myös nostaa korvakäytävässä olevan ilman lämpötilaa sekä vaikeuttaa korvaeritteen normaalia poistumista.

 

Muutokset korvakäytävässä voivat estää korvatulehdusta paranemasta

Korvakäytävän ahtautuminen, muutokset korvaeritteessä sekä korvakäytävän kosteuden ja lämmön lisääntyminen aikaansaavat hyvät olosuhteet korvatulehdukselle ja vaikeuttavat sen paranemista.  Korvakäytävän poimuuntuminen edelleen hankaloittaa tilannetta, koska poimuihin pääsee kerääntymään eritettä ja poimut luovat otolliset elinolosuhteet bakteereille sekä hiivoille. Poimut myös hankaloittavat korvan puhdistumista sekä hoitoa. Prosessin edetessä korvakäytävän kudokset alkavat lopulta kalkkeutua. 

Yllämainittuja muutoksia tavataan eri asteisina, jos koiralla on pitkittynyt korvatulehdus tai toistuvia korvatulehduksia. Niitä esiintyy myös akuutin korvatulehduksen yhteydessä. Muutokset ovat tiettyyn pisteeseen saakka palautuvia, ja niitä voidaan hoitaa aggressiivisella lääkityksellä. 

 

koiran korvatulehduksen seuraus

Korvavaharauhasten liikakasvua. Korvakäytävä on kuitenkin vielä hyvin auki. 

 

pitkään jatkunut koiran korvatulehdus

Korvavaharauhasten liikakasvua. Korvakäytävä on merkittävästi ahtautunut. 

 

koiran korvatulehdus ei paraneKorvakäytävässä runsaasti korvavaharauhasten liikakasvua sekä märkäeritettä. Korvakäytävä on täysin ummessa. 

 

Välikorvantulehdus

Koiran korvatulehdus on tulehdus korvakäytävässä. Korvakäytävä päättyy tärykalvoon, ja tärykalvon takana on välikorva, josta edelleen lähtee sisäkorva. Korvatulehduksen seurauksena tärykalvo voi puhjeta, ja tällöin tulehdus siirtyy myös välikorvan puolelle. 

Mikäli välikorvantulehdusta ei huomata tai hoideta asianmukaisesti, toimii se ylläpitävänä tekijänä. Välikorvatulehdus on yllättävän yleinen koirilla, joilla on pitkittyneitä tai toistuvia korvatulehduksia. Ehjä tärykalvo ei ole tae siitä, etteikö koiralla voi olla välikorvantulehdusta. Tärykalvo voi puhjeta ja kasvaa uudelleen umpeen. 

Välikorvantulehduksen hoitona käytetään välikorvaontelon huuhtelua yhdistettynä sopivaan lääkitykseen. Suurin osa perinteisistä korvapuhdisteista ja -lääkkeistä ei sovellu välikorvantulehduksen hoitoon. Välikorvan huuhtelu suositellaan ensisijaisesti tehtävän video-otoskoopilla eli korvatähystimellä. Katso video korvatähystyksestä eli video-otoskopiasta.

 

Reikä koiran tärykalvossa

Reikä koiran tärykalvossa. 

 

Koiran välikorvantulehdus aiheuttaa tasapaino-ongelmia

Kroonisen korvatulehduksen seurauksena tässä korvassa ei ole enää lainkaan tärykalvoa. Kuvassa näkymä suoraan välikorvaan. 

 

Hoida koiran korvatulehdus ajoissa 

Ylläpitävät tekijät ovat yksi tyypillinen syy, miksi koiran korvatulehduskierrettä ei saada pysähtymään. Tästä syystä nämä tekijät on tärkeä tunnistaa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niiden syntyä. Ennaltaehkäisyssä olennaisinta on hoitaa koiran korvatulehdus välittömästi ja aloittaa tehokas hoito (hoidon laatu riippuu ensisijaisista, toissijaisista tekijöistä ja altistavista syistä).

 

Taulukko 3. Ylläpitävät tekijät.

Muutokset korvakäytävässä

– korvakäytävän ja tärykalvon puhdistus- ja korjausmekanismien häiriöt

– korvakäytävän pinnan solujen määrän lisääntyminen

– turvotus ja korvakäytävän kaventuminen

– korvaeritteen tuoton lisääntyminen

– kalkkeutuminen

Muutokset tärykalvossa

– paksuuntuminen, puhkeaminen, laajentuminen, pullistuminen (seurauksena valetärykalvo ja cholesteatoma)

Muutokset rauhaskudoksessa

– korvavaha- ja talirauhasten kasvu, hikirauhastulehdus

Muutokset välikorvassa

– välikorvantulehdus, välikorva täyttyy eritteellä, muutokset välikorvan luisessa rakenteessa

 

Lähteet: 

Saari S, Näreaho A, Nikander S. Elinympäristönä koira -koiran loiset ja loissairaudet. 1. p. Fennovet Oy, Helsinki 2016. 

Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Small Animal Dermatology. 7. p. Sauders Elsevier, Missouri 2013.

Harvey RG, Paterson S. Otitis Externa – An Essential Guide to Diagnosis and Treatment. 1. p. Taylor & Francis Group, Boca Raton 2014.

Griffin CE. Otitis: Basics, pathogenesis and diagnosis. European School for Advanced Veterinary Studies Dermatology 1 -kurssin oppimateriaali 2015

Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Veterinary Allergy. 1. p. John Wiley & Sons, West Sussex 2014.

Paterson S. Discovering the causes of otitis externa. In Practice 2016, 38: 7-11. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/penikkatauti/

 

Jaa

Tutustu myös seuraaviin artikkeleihin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Sulje