Home Ruoka-aineallergia Miten valita oikea ruoka eliminaatiodieettiin – eri vaihtoehdot vertailussa

Miten valita oikea ruoka eliminaatiodieettiin – eri vaihtoehdot vertailussa

by Sara

Tarjolla on lukematon määrä erilaisia ruokia, joita markkinoidaan allergiaruokina, hypoallergisina ruokina tai eliminaatiodieettiin sopivina ruokina. Osa vannoo raakaruoan nimeen, osa taas kertoo pilkotun eli hydrolysoidun ruoan olevan ainoa oikea vaihtoehto. Tässä artikkelissa pohditaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen eri ruokavaihtoehtojen ongelmia ja haasteita. Lopusta löydät vertailun eri vaihtoehdoista sekä käytännön toteutuksessa huomioitavat asiat kunkin vaihtoehdon kohdalla. Eliminaatiodieetti – ohjeet toteutukseen vaihe vaiheelta -artikkelista löydät, miten eliminaatiodieetti suoritetaan. Artikkelista Onko koirallani ruoka-aineallergia? Oireet ja yleisemmät allergian aiheuttajat löytyy lisätietoa ruoka-aineallergiasta.

 

Ruoan valinnan perusperiaate

Eliminaatiodieetin tarkoituksena on selvittää, onko koiralla ruoka-aineallergia. Testi koostuu kahdesta osasta: eliminaatio– ja altistusvaiheesta. Eliminaatiovaiheen tarkoituksena on nollata tilanne, eli siihen tulee valita ruoka, jolle koira ei voi olla allerginen. Mikäli eliminaatiovaiheeseen valitaan ruoka, joka aiheuttaa allergiaoireita, saadaan testistä väärä tulos. Tällöin koiran ruoka-aineallergia voi jäädä kokonaan diagnosoimatta. Ikävimmässä tapauksessa tästä seuraa koiran oireiden turha lääkintä, vaikka vain ruokavalion vaihto olisi voinut auttaa.

Käytännössä ruokavaihtoehtoja on kaksi. Toinen vaihtoehto on valita dieettiin sellainen ruoka, jota koira ei ole koskaan aikaisemmin syönyt. Toisena vaihtoehtona on pilkottu eli hydrolysoitu ruoka.

 

Vaihtoehto 1: Ruoka, jota koira ei ole aikaisemmin syönyt

Tämän vaihtoehdon ajatus perustuu siihen, että koira ei voi olla allergisoitunut ruoalle, jota se ei ole ikinä ennen syönyt.  Uudeksi ruoaksi on vaihtoehtoina valita kotona itse valmistettu ruoka tai teollinen ruoka (hydrolysoimaton).

Tämä vaihtoehto, erityisesti itse valmistetulla ruoalla toteutettuna, on ollut pitkään luotettavin ja ”se oikea” tapa tehdä eliminaatiodieetti. Tiedon lisääntyessä on kuitenkin havahduttu perinteisten ongelmien lisäksi myös uusiin haasteisiin tämänkin mallin kohdalla.

 

Miten löytää ruoka, jota koira ei ole aikaisemmin syönyt?

Mikäli ruoaksi vahingossa valitaan ruoka, jota koira on aikaisemmin syönyt ja on sille allerginen, eliminaatiodieetti epäonnistuu. Tähän liittyy myös tämän mallin ensimmäinen haaste, mistä tietää mitä kaikkea koira on aikaisemmin syönyt.

Kun selvitetään, mitä ruokia koira on syönyt, tulee käydä läpi myös teollisten ruokien valmistusaineluettelot. Tässä kohtaa piilee kuitenkin yksi mahdollinen testin virhelähde. Useassa tutkimuksessa on löydetty koiranruoista ainesosia, joita ei mainita valmistusaineluettelossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valmistusaineiksi saatetaan mainita ainoana lihana esimerkiksi nauta, mutta todellisuudessa ruoka sisältää myös vaikkapa kanaa. Väärää ainesosaa saattaa joutua ruokaan valmistuslinjoilta, tai jo lähtökohtaisesti ruokaan on päätynyt eri raaka-aineita, mitä pakkauksessa lukee.

Vaikka koiranruokien todellisista sisällöistä on tehty monia tutkimuksia, nämä tutkimukset eivät saa yhtä suurta julkisuutta kuin esimerkiksi Ikean lihapullakohu (lihapullista löytyi hevosenlihaa, vaikka ainesosaluettelossa mainittiin vain naudan- ja sianliha). Koiranruokien sisältöä koskevista tutkimuksista on kuitenkin tehty myös julkaisu, joka kokoaa yhteen 18 tutkimuksen tulokset. Tässä julkaisussa todetaan ongelman olevan yleinen.

Jos eläin on tullut omistajalle vasta vanhemmalla iällä, on omistajan vaikea selvittää, mitä ruokia koira on syönyt. Jossain tapauksissa selvitystyö voi olla lähes mahdotonta, vaikka koiran syömiset olisivatkin tiedossa pennusta saakka. Koiranruokapussin valmistusaineluettelossa voi lukea vain liha- ja eläinperäiset tuotteet, kasviperäiset tuotteettai kalat ja kalatuotteet, eli käytännössä ei tiedetä tarkemmin, mitä nämä ruoat sisältävät.

 

Ristireagointi

Toinen haaste liittyy ristireagointiin. Ristireagoinnilla tarkoitetaan, että koira on oikeasti allerginen esimerkiksi naudalle, mutta saa myös allergisen reaktion syödessään esimerkiksi lammasta. Ristireagoinnin ajatellaan johtuvan siitä, että näiden kahden eri lihan allergiaa aiheuttavan osan rakenne on hyvin samankaltainen. Mikäli siis koira on allerginen naudalle, eikä ole koskaan syönyt lammasta, se voi silti saada oireita lampaanlihasta. Jos tässä tapauksessa eläimelle tehdään eliminaatiodieetti lampaanlihalla, silloin sen oireilu ei helpota eliminaatiovaiheessa. Koska oireilu ei helpota, päädytään tulokseen, ettei koiralla ole ruoka-aineallergiaa, eli testistä saadaan väärä tulos.

Ristireagoinnista on vielä vähän tutkimusta eläinlääketieteen puolelta, kun taas ihmisten kohdalla tutkimusta ja tietoa aiheesta on enemmän. Koirilla aihetta on tutkittu verinäytteestä tehtyjen kokeiden avulla. Ristireaktio ei kuitenkaan ole uusi asia. Tarkkaa tai yksiselitteistä ohjeistusta siitä, miten se tulee huomioida ruoan valinnassa eliminaatiota varten, ei vielä ole.

Koirien kohdalla vahvin näyttö ristireaktiosta on saatu naudan, lampaan ja maitotuotteiden välillä. Ristireagointi on todennäköisempää samaan luokkaan kuuluvien eläinten välillä. Linnut (kana, ankka, kalkkuna jne.) ovat oma luokkansa, kuten myös nisäkkäät (nauta, lammas, peura jne.). On saatu myös näyttöä siitä, että eri viljalajit, peruna ja soija voivat ristireagoida keskenään, ja perinteisestä ajatuksesta poiketen myös esimerkiksi kana ja lohi sekä kana ja sika voisivat ristireagoida keskenään. Aihe vaatii lisätutkimusta, ja ristireagointi voi olla tiedettyä yleisempää.  Vaikka ristireagointi olisi mahdollista, ei se kuitenkaan tarkoita, että sitä tapahtuisi aina ja kaikkien yksilöiden kohdalla. Sen mahdollisuus olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon valittaessa ruokaa eliminaatiovaihetta varten.

 

Vaihtoehto 2: Pilkottu eli hydrolysoitu ruoka

 Hydrolysoidussa ruoassa allergiaa aiheuttavat osat pilkotaan pieniin osiin. Ajatuksena on, että elimistö ei kykene enää tunnistamaan allergiaa aiheuttavan osan rakennetta, kun rakenne rikotaan. Hydrolysaatio prosessina toimii, ja se on ollut pitkään käytössä eri tarkoituksiin elintarviketeollisuudessa. Tämän mallin haasteet eivät liity siihen, pilkkoutuuko rakenne oikeasti hydrolysoinnissa vai ei, vaan siihen, aiheuttaako pilkottu lopputuote koiralle oireita vai ei.

Kun raaka-ainetta hydrolysoidaan, voidaan se pilkkoa erikokoisiin osiin. Ruoka voi olla osittain tai pidemmälle hydrolysoitu. Osittain hydrolysoidussa ruoassa lopputuotteet ovat suurempia, kun taas pidemmälle hydrolysoidussa ne ovat pienempiä. Mitä pienemmäksi rakenne pilkotaan, sitä todennäköisemmin se ei aiheuta oireita.

 

 Mitä hydrolysoituja ruokia Suomessa on tarjolla? 

 

Osittain hydrolysoituja koiranruokia Suomessa:

 • Hill’s Prescription Diet Canine z/d Food Sensitivities Dry
 • Royal Canin Canine Hypoallergenic Dry
 • Specific COD-HY Allergy Management Plus Dry
 • Virbac Hypoallergy Dry

Pidemmälle hydrolysoituja ruokia Suomessa:

 •  Royal Canin Canine Anallergenic

 

Hydrolysoituitujen ruokien ongelmat

Osittain hydrolysoitujen ruokien on todettu aiheuttavan oireita 20-50 %:lle niistä koirista, jotka ovat allergisia ruoan alkuperäiselle raaka-aineelle. Pidemmälle hydrolysoidulla ruoalla vastaavaa ongelmaa ei ole toistaiseksi todettu. Mikäli eliminaatiodieettiin valitaan hydrolysoitu ruoka tulisi ensisijaisesti valita pidemmälle hydrolysoitu ruoka. Käytännössä tällä hetkellä vaihtoehtoja on vain yksi eli Royal Canin Anallergenic.

Anallergenic-ruoan valmistaja ilmoittaa, että yli 99 % allergiaa tyypillisesti aiheuttavista rakenteista on pitkälle pilkottu ja jäljelle jäävä alle 1 % ruoasta on pääosin sikurikuitua. Ulkopuolinen taho on tehnyt tästä tutkimuksen, jossa löydettiin kyseisestä ruoasta liian suuriksi jääneitä rakenteita, jotka olivat peräisin maissista. Onkin ajateltu, että maissiallerginen koira voi saada oireita tästä ruoasta.  Myöhemmin on julkaistu tutkimus, jossa todetaan maissitärkkelyksen (jota on tässä ruoassa) olevan vähemmän allergisoiva koirilla kuin perinteinen maissijauho. Kyseessä ei ole kliininen tutkimus, mutta ymmärtääkseni tällainen olisi myöhemmin tulossa.

Aikaisemmin tässä kirjoituksessani todettiin, että useassa teollisessa ruoassa on myös muuta, mitä pakkauksen valmistusaineluettelossa lukee. Hydrolysoituja ruokia on myös tutkittu, ja sama ilmiö on todettu niissä, tosin hyrolysoiduissa ruoissa tämä on hieman harvinaisempaa. *

Lopuksi on vielä muistettava, että haitallinen reaktio ruoasta saattaa tapahtua eri mekanismeilla. Epäillään, että hyvinkin pieniksi pilkotut rakenteet voivat aiheuttaa oireita niillä yksilöillä, joilla taustalla on erityyppinen reaktio (eli ei tyypillinen allerginen reaktio vaan esimerkiksi lymfosyyttivälitteinen). Toistaiseksi eläinlääketieteen puolella tästä on vähän tietoa, ja tulevaisuudessa toivottavasti kuulemme aiheesta lisää.

 

Mikä on paras ruoka eliminaatiodieettiin?

Mikä on paras ruoka eliminaatiodieettiin? Lainaan tähän saksalaisen dermatologi Ralf S. Mueller:in kuuluisaa lausahdusta It depends (Se riippuu). Mikään vaihtoehdoista ei ole sataprosenttisen varma ja jokaiselle yksilölle sopiva. Valinta tulee tehdä potilaskohtaisesti. Erityisen haastavia ovat pennut, koska osa ruokavaihtoehdoista ei sovi niille. Nuori koira on kuitenkin tyypillinen potilas, jonka kohdalla saatetaan päätyä eliminaatiodieettiin.

 

 

Koiran ruoka-aineallergia, eliminaatiodieetti

Jos rehellisiä ollaan, niin halusin siteerata Ralf Muelleria, jotta saisin hyvä syyn lisätä mukaan kuvan, jossa olen kahden kuuluisan, arvostetun ja uskomattoman uran dermatologian (ihosairauksien) parissa tehneen eläinlääkärin kanssa. Kuvassa vasemmalla Ralf Mueller ja oikealla Craig Griffin.

 

 

Vaihtoehdot vertailussa

 

Kotiruoka

luonnollinen vaihtoehto
paljon eri vaihtoehtoja, ”vain mielikuvitus rajana”
+ maistuvuus
+/hinta
– luotettavuus: mistä tietää mitä kaikkea koira on aikaisemmin syönyt
– luotettavuus: mahdolliset ristireaktiot
– luotettavuus: sisältääkö paketti vain sitä, mitä lupaa, esim. koiran raakaruokapakasteet voivat olla samoin saastuneita vierailla ainesosilla kuten teollisesti valmistetut nappulatkin
– suuritöinen

Kommentit: Tämä on yksi varteenotettavista vaihtoehdoista tehdä eliminaatiodieetti perusterveelle aikuiselle koiralle, mikäli mahdolliset luotettavuusongelmat otetaan huomioon. Jos eliminaation jälkeen halutaan jatkaa kotiruoalla, on tarvittavat ravintolisät lisättävä ruokavalioon. Kotiruokaa ei suositella annettavaksi pidempää aikaa ilman ravintolisiä.  Perusterve aikuinen koira kuitenkin pärjää hyvin eliminaatiovaiheen ilman niitä.

Käytännön toteutus:

 • Ruokinta eliminaation aikana perustuu yhteen valittuun proteiinin lähteeseen eli yleensä jokin liha tai kala. Tämän lisäksi suositellaan etsimään ruokaan lisä, joka on käytännössä jokin kasvikunnan tuote.
 • Ruoaksi valitaan sellaiset raaka-aineet, joita koira ei ole aiemmin syönyt. Käytännössä tehdään lista raaka-aineista, joita koira on syönyt tai saanut herkkuina (muista myös luut) ja joita esiintyy koiran syömien teollisten ruokien ja herkkujen valmistusaineluettelossa. Eliminaatioon valitaan sellaiset raaka-aineet, joita ei esiinny tällä listalla.
 • Koiralle annetaan kahta valittua raaka-ainetta, ei lisäravinteita.
 • Eliminaatiodieetin aikana kaikki ruoka annetaan kypsennettynä, koska ruoan kypsentämisen tiedetään hieman parantavan ruoan siedettävyyttä (vaikkakin yksinään harvemmin riittävä keino).

Soveltuvuus kasvavalle koiralle:

 • Tämä malli ei sovellu kasvavalle koiralle, koska lisäravinteita ei anneta.

 


Teollinen hydrolysoimaton ruoka

suuri valikoima
helppous
+/– hinta
– luotettavuus: ruoka voi sisältää muutakin kuin valmistusaineluettelossa ilmoitettua
– luotettavuus: mistä tietää, mitä kaikkea koira on aikaisemmin syönyt?
– luotettavuus: mahdolliset ristireaktiot

Kommentit: Tätä vaihtoehtoa ei suositella eliminaatiodieettiin luotettavuusongelmien vuoksi. Markkinoilla on useita ruokia, joissa on käytetty harvinaisempia raaka-aineita tai raaka-aineiden määrä on rajoitetumpaa. On tutkittu, että näistä ruoista, joita valmistajat mainostavat allergisille tai eliminaatiodieettin sopiviksi, on löydetty valmistusaineluettelosta puuttuvia raaka-aineita.  Luotettavuusongelmista huolimatta tämä on kuitenkin yksi vaihtoehto, kun mietitään eliminaatiodieettiä nuorelle kasvavalle koiralle.

Käytännön toteutus:

 • Koiralle annetaan yhtä valmisruokaa.
 • Ruoaksi valitaan sellainen ruoka, jonka valmistusaineluettelosta ei löydy koiran aiemmin syömiä raaka-aineita. Käytännössä tehdään lista raaka-aineista, joita koira on syönyt tai saanut herkkuina (muista myös luut) ja joita esiintyy koiran syömien teollisten ruokien ja herkkujen valmistusaineluettelossa. Valitun ruoan valmistusaineluettelosta ei saa löytyä tämän listan raaka-aineita.

Soveltuvuus kasvavalle koiralle:

 • Koirien valmisruokien valikoima on laaja, joten niistä löytyy myös nuorille kasvaville koirille soveltuvia vaihtoehtoja.

 


Teollinen osittain hydrolysoitu eli pilkottu ruoka

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat ruoat:

 • Hill’s Prescription Diet Canine z/d Food Sensitivities Dry
 • Royal Canin Canine Hypoallergenic Dry
 • Specific COD-HY Allergy Management Plus Dry
 • Virbac Hypoallergy Dry
helppous
ei ole välttämätöntä tietää, mitä ruokia koira on aikaisemmin syönyt
– pieni valikoima
– hinta
– luotettavuus: ruoka voi sisältää muutakin kuin valmistusaineluettelossa ilmoitettua
– luotettavuus: hydrolysoitu vain osittain, eli voi aiheuttaa oireita 20-50 %:lle niistä koirista, jotka ovat allergisia ruoan alkuperäiselle raaka-aineelle 

Kommentit: Mikäli ei ole jotain erityistä syytä, niin nämä ruoat eivät ole ensisijainen valinta eliminaatiodieettiin perusterveellä aikuisella koiralla. Nämä ovat kuitenkin yksi vaihtoehto, kun mietitään eliminaatiodieetin tekoa nuorelle kasvavalle koiralle.

Käytännön toteutus:

 • Koiralle annetaan yhtä yllämainituista ruoista.

Soveltuvuus kasvavalle koiralle:

Edellä mainituista ruoista valmistajat ilmoittavat seuraavien soveltuvan myös kasvavalle koiralle:

 • Royal Canin Canine Hypoallergenic Dry (HUOM! Hypoallergenic Small Dog ja Hypoallergenic Moderate Calorie eivät sovellu kasvavalle koiralle)
 • Specific COD-HY Allergy Management Plus Dry

 


Teollinen pidemmälle hydrolysoitu eli pilkottu ruoka

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat ruoat:

 •  Royal Canin Canine Anallergenic 
helppous
+ ei tarvitse tietää, mitä ruokia koira on aikaisemmin syönyt
– vain yksi vaihtoehto
– hinta
– luotettavuus: voiko aiheuttaa oireita maissiallergiselle?
– luotettavuus: voiko aiheuttaa lymfosyytti välitteisen reaktion?

Kommentit: Olemassa olevien tutkimusten perusteella tämä on yksi varteenotettavista vaihtoehdoista tehdä eliminaatiodieetti perusterveelle aikuiselle koiralle. Toivoisin kuitenkin tulevaisuudessa pääseväni lukemaan aiheesta suuremman otoskoon kliinisen tutkimuksen.

Käytännön toteutus:

 • Koiralle annetaan Royal Canin Canine Anallergenic-ruokaa

Soveltuvuus kasvavalle koiralle:

 • Royal Canin Canine Anallergenic ei sovellu käytettäväksi nuorelle kasvavalle koiralle

 


Lopuksi

Tätä kirjoitusta voi parhaillaan lukea joku, joka on tehnyt onnistuneen eliminaatiodieetin ruoalla, jota ei ensisijaisesti suositella. Onnistuneeseen lopputulokseen on mahdollista päästä myös vähemmän luotettavilla vaihtoehdoilla. On kuitenkin hyvä tiedostaa valitun ruokavalion liittyvät ongelmat. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun koiran oireet eivät helpota eliminaatiovaiheen aikana ja pohditaan jatkoa.

 

Lähteet:

 

Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Small Animal Dermatology . 7. p. Sauders Elsevier, Missouri 2013.

Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Veterinary Allergy. 1. p. John Wiley & Sons, West Sussex 2014.

Mueller RS, Olivry T. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (5): discrepancies between ingredients and labeling in commercial pet foods. BMC Veterinary Research 2018, 14:24.

Bexley J, Nuttall TJ, Hammerberg B, Halliwell RE. Co-sensitization and cross-reactivity between related and unrelated food allergens in dogs -a serological study. Veterinary Dermatology 2017, 28:31-37.

Griffin CE. Food Allergy and Diet Trials. European School for Advanced Veterinary Studies Dermatology 1 -kurssin oppimateriaali 2015

Olivry T. Should I Use a Novel Food Ingredient or a Hydrolyzed Diet In Dogs with Food Allergy?. European Society of Veterinary Dermatology järjestämä Advances in Dermatological Therapy -koulutuksen luentomateriaali 2018.

Roitel O, Bonnard L, Stella A, Schiltz O, Maurice D, Douchin G, Jacquenet S, Favrot C, Bihain BE, Couturier N. Detection of IgE-reactive proteins in hydrolysed dog foods. Veterinary Dermatology 2017, 28:589-592.

Cave NJ. Hydrolyzed protein Diets for dogs and Cats. Veterinary Clinics Small Animal Practice 2006, 36:1251-1268.

Bizikova P, Olivry T. A randomized, double-blinded crossover trial testing the benefit of two hydrolysed poultry-based commercial diets for dogs with spontaneous pruritic chicken allergy. Veterinary Dermatology 2016, 27:289-293.

Bizikova P, Olivry T. A systematic review of the evidence of reduced allergenicity and clinical benefit of food hydrolysates in dogs with cutaneous adverse food reactions. Veterinary Dermatology 2010, 21:32-41.

Olivry T, Bexley J. Cornstarch is less allergenic than corn flour in dogs and cats previously sensitized to corn. BMC Veterinary Research 2018, 14:207.

Ricci R, Conficoni D, Morelli G, Losasso C, Alberghini L, Giaccone V, Ricci A, Andrighetto I. Undeclared animal species in dry and wet novel and hydrolyzed protein diets for dogs and cats detected by microarray analysis. BMC Veterinary Research 2018, 14:209

Jaa

Tutustu myös seuraaviin artikkeleihin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Sulje